Pro maminku
a její spokojené
miminko

Novorozenec – první měsíc života

Tak už jsem konečně tady.

Novorozenec je miminko od narození do 28 dne života.

V tomto prvním měsíci života si musí zvyknout a přizpůsobit se novému prostředí.

Ihned po porodu se u novorozence začnou projevovat základní reflexy.

U maminky v bříšku to bylo nejlepší. Trošku si zakřičím, aby věděli, že chci zase do tepla.

Jé,někdo mě položil k mamince a ona mě hladí po hlavičce a přivinula mě k sobě.

A co je tohle za dobrotu? Maminka tomu říká mlíčko. To je krásný.

 

Bonding /lepení, připoutání/

Pokud to zdravotní stav matky a novorozence dovolí, je bezprostředně po porodu miminko položeno na bříško maminky s hlavičkou na hrudníku. Tak zvaně tělo na tělo, kůže na kůži. Bonding má zásadní vliv na nastartování tvorby mateřského mléka, utváří vztah mezi matkou a dítětem a buduje emoční vazby.

Jé, je tady i tatínek. Toho taky znám, hladil mě u maminky v bříšku.

Podržím se ho za prst.

Proč mě berou od maminky a tatínka?    

Hned jsem středem pozornosti. Všichni mě měří, váží, poslouchají, pozorují.

Taky mě udělují body. Hurá, mám 10 bodů. Říkají tomu hodnocení.

Apgar skóre.

Po narození miminka, se v prvních 10 minutách jeho života hodnotí zdravotní stav novorozence, tak zvané Apgar skóre.

Lékaři tak posuzují zdravotní stav děťátka v 1, 5 a 10 minutě po porodu.

U novorozence se sleduje se akce srdeční, dýchání, svalové napětí, barva kůže a reakce na podráždění. Každé se jednotlivě hodnotí od 0 do 2 bodů. Znamená to čím lepší stav děťátka, tím více bodů.

 

Bodového hodnocení Apgar skóre

0 1 2
Akce srdeční žádná <100/min >100/min
Dýchání nedýchá nepravidelné, pomalé, případně lapání po dechu pravidelné, případně s křikem
Svalový tonus těžká hypotonie, extenze končetin snížený tonus, ale určitý stupeň flexe končetin přítomen normální tonus, flexe končetin a aktivní pohyb
Barva kůže celková cyanóza nebo bledost akrocyanóza růžová
Reakce na podráždění žádná chabá, grimasa obranný pohyb, případně křik

Zdroj: Lebl J., Provazník K., Hejcmanová L.: Preklinciká pediatrie. Praha, Galén, 2003, s. 70-71

 

Honem mě zabalte do něčeho teplého a měkoučkého, je mě zima.

Nó, v náruči to také nebude špatné, ale musíte mě držet hlavičku. To já ještě neumím.

Jak se asi novorozenec miminko na tom světě cítí?

Maminka je smutná, že prý nemůžeme domů, a já mám takovou krásnou barvu.

Novorozenecká žloutenka

Novorozenecká žlotenka postihuje většinu novorozenců většinou 2-3 den po porodu. Vzniká v důsledku hemolýzy ( rozpadu) velkého množství erytrocytů (červených krvinek). Do krve se uvolňují barviva bilirubin a biliverdin. Játra dospělého člověka bilirubin zpracují. Játra novorozence jsou nezralá a bilirubin se v nich hromadí a vyvolává žlutavé zabarvení kůže, sliznic a očí.

Nejprve se objevuje v obličeji, pak hrudníčku, bříšku a končetinách.

Většinou není potřeba žádná léčba. Při hodnotách bilirubinu nad 340 µmol/l je indikována fototerapie ( miminko je umístěno pod modré světlo).

Jdeme domů

Kde to jsem, mám jinou postýlku, ta už bude moje. Maminka mi zabalila do měkoučké, teplé zavinovačky. Mám novou vaničku a spoustu věcí. Tady se mne líbí.

Mám suchou plínku, když mám hlad, dostanu mlíčko. Po vykoupání mě maminka tak hezky namaže a taky namasíruje bříško, aby nebolelo. To se potom pěkně spinká.

Všechno mamince poradila ta hodná teta z Bejby servis, co za mnou přišla. Taky mamince ukázala, co se mě líbí nejvíc, jak mě má chovat, koupat a přebalovat.

No prostě všechno.

Pro zdravý vývoj novorozence, je zásadní správná manipulace s miminkem, zvedání, pokládání a polohování.

Důležité je, aby se správné manipulaci naučili všichni členové rodiny.

S miminkem manipulujeme šetrně a jemně. Dáváme pozor, aby se nelekalo rychlých a prudkých pohybů.

Při zvedání a pokládání podpíráme dítěti hlavičku a tělíčko tak, aby se hlavička nezakláněla. Při manipulaci střídáme obě strany.

Je-li miminko vzhůru, pravidelně na dobu 2-3 minut ukládáme do polohy na bříšku. Vhodná je doba při přebalování a po koupání. Polohování na bříšku, je důležité pro správný vývoj šíjového svalstva. V poloze na bříšku dítě nenechávejte bez dozoru!

Ke spánku ukládejte do polohy na zádech!

 

Novorozenec a ošetřování pupečního pahýlu

Ošetřování pupku je nutné věnovat dostatečnou pozornost. Nutné je předejít vzniku místního zánětu a případnému rozšíření infekce do celého těla.

Podvázaný pupeční pahýl samovolně odpadne, většinou 6-10 den po porodu.

O pahýl je nutné důkladně pečovat, potíráním lihem naneseným nejlépe na sterilní čtvereček, nebo tampon. Pupeční pahýl nesmí přijít do kontaktu s vodou, stolicí, močí a je potřeba jej udržovat v suchu a čistotě. Mohlo by dojít k zarudnutí okolí pupku a vzniku novorozenecké omfalitidy / zánětlivé onemocnění pupečníku, resp. pupečního pahýlu a okolních tkání, s rizikem rozvoje bakteriální sepse a postižením nitrobřišních orgánů /

Jakmile přijdete domů z porodnice, pupíček čistěte nejlépe při každém přebalení. Při čištění se nesnažte proniknout násilím moc  hluboko, čistěte pouze zaschlou krev. Dokud není pupek pořádně zahojen, miminko položte šikmo do vaničky s podložkou. Rozhodně děťátko s nezahojeným pupkem nekoupejte v tzv. kyblíčku. Pokud se vám zdá, že je okolí pupku zarudlé, nebo z jizvy vytéká krev či hnis, vždy vyhledejte dětského lékaře.

V oblasti pupku se také může vyklenout tzv. pupeční kýla – i v tomto případě je nutné vyhledat lékaře, který miminko vyšetří.

Novorozenec a jeho psychomotorický vývoj

Vzhledem k tomu, že novorozené miminko, tráví většinu času se svou maminkou, je to právě ona, která nejlépe vypozoruje, zda se psychomotorický vývoj ubírá správným směrem.

Miminko kontrolujeme nejlépe na přebalovací podložce svlečené před koupáním. Sledujeme tím kvalitu pohybu.

U novorozence sledujeme

Psychomotorický vývoj hodnotíme i u oblečeného miminka.

sledujeme

V prvních 4 týdnech, by měl novorozenec ležet na zádech zaujmout asymetrickou polohu

na bříšku

Hlavičku nemusí zvedat vysoko, ručičky jsou ještě převážně zaťaté v pěstičku, s palečkem schovaným uvnitř prstíčků. Pěstička by neměla být držena v křeči. Krátkodobě dokáže pěstičku uvolnit a prstíčky samo rozevřít.

Děťátko od 4 týdne končí novorozenecké období, do 8 týdne dokáže

Na bříšku by mělo děťátko zvládnout

Práce ručičky

Novorozenec se začíná celkově uvolňovat z podobné pozice, kterou zaujímalo v maminčině bříšku.